Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 176100.
KRS 0000330165, REGON 080342936, NIP 5993089248
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-05-22 r.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9975/9/827]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Casa sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.09.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 3. Prokurenci

WPISAĆ

1

1.NazwiskoKUNICKI
2.ImionaLECH MAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokurySAMOISTNA