Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 176356.
KRS 0000311119, REGON 180347557, NIP 8191624654
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-07-31 r.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/9509/9/780]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu nowosądeckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie nowosądeckim (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
30 365

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.09.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STRZYŻOWSKI gmina STRZYŻÓW miejscowość STRZYŻÓW

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina CHEŁMIEC miejscowość KLĘCZANY

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość STRZYŻÓW ulica 1 MAJA nr domu 42 kod pocztowy 38-100 poczta STRZYŻÓW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość KLĘCZANY nr domu 137 kod pocztowy 33-394 poczta KLĘCZANY kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki03.09.2009 R. REP.A NR 7888/2009, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ CELEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA 33-300 NOWY SACZ, UL. KOŚCIUSZKI 20 ZMIANA PAR. 3, PAR. 4 DODANE PARGRAFY: PO PAR. 7 PAR. OD 8 DO 14 ZMIANA KOLEJNOŚCI PARAGRAFÓW PIERWOTNEJ UMOWY SPÓŁKI OD PAR. 8, DOTYCHCZASOWĄ KOLEJNOŚĆ OTRZYMUJE NUMERACJĘ PAR. 15 I NASTĘPNYCH.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOJTASZEK
2.ImionaGRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika51 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZYPUŁA
2.ImionaBOŻENA ZOFIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika51 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOSYSKO
2.ImionaMACIEJ ŁUKASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 10.09.2009 okres 31.07.2008 R. - 31.12.2008 R.

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego31.07.2008 R. - 31.12.2008 R.

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego31.07.2008 R. - 31.12.2008 R.