Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 176475.
KRS 0000040265, REGON 001107467, NIP 5210089262
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-03 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/25393/9/791]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Polcotex" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.09.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 01.06.2009 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZED NOTARIUSZEM GRAŻYNĄ WÓJCIK, REPERTORIUM A NR 4511/2009, ZMIANA § 4 UST. 1

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA
2.ImionaALINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika415 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.900,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika425 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚLOTAŁA
2.ImionaCZESŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTOKOWSKA
2.ImionaELŻBIETA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBOROWSKA
2.ImionaHALINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚLOTAŁA
2.ImionaCZESŁAW JÓZEF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 3. Prokurenci

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoSTOKOWSKA
2.ImionaELŻBIETA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z ANDRZEJEM JOŃSKIM

2

Dla pozycji:

1.NazwiskoWIATR
2.ImionaTERESA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z ROMULADEM SINKIEWICZEM

WPISAĆ

4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z ANDRZEJEM JOŃSKIM

3

1.NazwiskoKRACZKIEWICZ
2.ImionaANDRZEJ WOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

4

1.NazwiskoMALICKA
2.ImionaZOFIA EWA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy17 7 PRODUKCJA WYROBÓW DZIEWIARSKICH O SPLOCIE DZIANINOWYM I SZYDEŁKOWYM

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy18 2 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy18 10 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy18 22 A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy18 22 B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy18 30 Z WYPRAWIANIE I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy19 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy20 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy65 21 Z LEASING FINANSOWY

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy17 40 A PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY I DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

WPISAĆ

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy13 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy13 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy13 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy13 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

48

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

49

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

50

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

51

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

52

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

53

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

54

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

55

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

56

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

57

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

58

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 91 Z LEASING FINANSOWY

59

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

60

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

61

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

62

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

63

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 06.08.2009 okres 01.01.2008 - 31.12.2008

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta01.01.2008 - 31.12.2008

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2008 - 31.12.2008

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2008 - 31.12.2008