Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 176601.
KRS 0000285011, REGON 240679632, NIP 6342654222
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-07-18 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19146/9/464]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: S&T Polska sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.09.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaS& T DAEWOO CO., LTD

5.Udziały posiadane przez wspólnika15900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.950.000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika16.556 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.278.000,00 ZŁ

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego7950000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego8278000,00 ZŁ