Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 176672.
KRS 0000014934, REGON 871243538, NIP 9562018145
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-05-28 r.
[TO.VII NS-REJ.KRS/6316/9/483]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.09.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGMINA MIASTA TORUŃ
3.Numer PESEL lub numer REGON000596903

5.Udziały posiadane przez wspólnika635.913 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 317.956.500,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika644.051 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 322.025.500,00 ZŁ

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego317956500,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego322025500,00 ZŁ