Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 176726.
KRS 0000114188, REGON 091580660, NIP 5560800796
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-05-22 r.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7943/9/920]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Zakład Energetyki Cieplnej" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.09.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WYKREŚLIĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 20.08.2008 okres 01.01.2007 - 31.12.2007

WPISAĆ

2

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 20.08.2008 okres 01.01.2007 - 30.04.2008

WYKREŚLIĆ

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta01.01.2007 - 31.12.2007

WPISAĆ

2

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta01.01.2007 - 30.04.2008

WYKREŚLIĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2007 - 31.12.2007

WPISAĆ

2

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2007 - 30.04.2008

WYKREŚLIĆ

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2007 - 31.12.2007

WPISAĆ

2

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2007 - 30.04.2008