Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 176745.
KRS 0000296038, REGON 230221763, NIP 6151841953
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-01-10 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/11306/9/814]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Impel Delivery SA sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.09.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

1.Firma oddziałuAGROBUD BHP SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. ZAMOŚĆ gmina M. ZAMOŚĆ miejscowość ZAMOŚĆ
3.Adres oddziałumiejscowość ZAMOŚĆ ulica BRZOZOWA nr domu 23 C kod pocztowy 22-400 poczta ZAMOŚĆ kraj POLSKA