Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 176751.
KRS 0000037706, REGON 012499190, NIP 5220001694
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-08-24 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28340/9/196]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Comp SA sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.09.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2009 R., REP. A NR 5431/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO ARTURA OMELANA ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA BARBARY WRÓBLEWSKIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE AL. SOLIDARNOŚCI 53 LOK. 24, ZMIANA § 20 ORAZ § 21 STATUTU SPÓŁKI