Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 176773.
KRS , REGON 730927312, NIP 8321812059
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-05-09 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13930/9/119]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza sklepów i hurtowni motocyklowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 45.40.Z (Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich).

Liczba rekordów:
3 631

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza dekarzy

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 43.91.Z (Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych).

Liczba rekordów:
16 557

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.09.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki05.05.2009, REPERTORIUM A 2675/2009, NOTARIUSZ DOROTA KAMIENIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELUNIU. ZMIENIONO § 5 STATUTU SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane jedynego akcjonariusza

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firma"POL - DRÓG OLEŚNICA" SPÓŁKA AKCYJNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON932091290
4.Numer KRS0000107876 Ikona RSS

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 50 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 50 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

WPISAĆ

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ NIERUCHOMOŚCI

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy08 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy23 2 PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy23 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy23 1 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy23 3 PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy23 4 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy23 7 CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy23 9 PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH I POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008 - 31.12.2008

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta01.01.2008 - 31.12.2008

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2008 - 31.12.2008

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2008 - 31.12.2008