Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 176781.
KRS 0000314588, REGON 220679145, NIP 9571006288
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-09-29 r.
[GD.VII NS-REJ.KRS/13344/9/438]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Sescom SA sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.09.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki11 MAJA 2009 R., REP.A 9683/2009 NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO: § 5, § 6, § 7, § 14, § 16, § 17 STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego3100000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego1550000,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego1000000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

4.Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ

WPISAĆ

4.Wartość nominalna akcji0, 05 ZŁ

WYKREŚLIĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego3100000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego1550000,00 ZŁ

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI