Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 176872.
KRS 0000135396, REGON 000584521, NIP 7670000170
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-10-21 r.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12646/9/472]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.09.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielni30.05.2009 R. - ZMIENIONO: § 6, § 11, § 20, § 33.

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaANKUDOWICZ
2.ImionaJERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKARPIŃSKA
2.ImionaMARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firma(informacja ukryta)
2.Imiona(informacja ukryta)
3.Numer PESEL lub numer REGON(informacja ukryta)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaANKUDOWICZ
2.ImionaURSZULA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA HURTOWA W ZAKRESIE WSZELKICH ARTYKUŁÓW RYNKOWYCH I ZAOPATRZENIOWYCH NA RACHUNEK WŁASNY W POŚREDNICTWIE I POWIERZENIU W KRAJU I ZAGRANICĄ

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 DZIAŁALNOŚĆ DETALICZNA W ZAKRESIE WSZELKICH ARTYKUŁÓW RYNKOWYCH I ZAOPATRZENIOWYCH NA RACHUNEK WŁASNY W POŚREDNICTWIE I POWIERZENIU W KRAJU I ZAGRANICĄ

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 62 ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE TARGOWISK

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 2 ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE SKUPU ORAZ ZBYTU NA RACHUNEK WŁASNY I POŚREDNICTWIE W KRAJU I ZA GRANICĄ PRODUKTÓW ROLNYCH ROŚLINNYCH I ZWIERZĘCYCH, SKUP I ZBYT SUROWCÓW WRÓTNYCH, RUNA LEŚNEGO

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 40 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ DLA POTRZEB GOSPODARSTW ROLNYCH I DOMOWYCH, ORAZ USŁUG BYTOWYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 PROWADZENIE USŁUG TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNYCH NA ZLECENIE OSÓB KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 PROWADZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYDZIERŻAWIANIA I WYNAJMU ZAKŁADÓW, PLACÓWEK GOSPODARCZYCH, POMIESZCZEŃ, SPRZĘTU I URZĄDZEŃ DLA OSÓB KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH I USŁUG HOTELARSKICH I GASTRONOMICZNYCH

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 30 ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE USŁUG SOCJALNO-BYTOWYCH NA RZECZ PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 12 USŁUGI RÓŻNE W ZAKRESIE ZBIERACTWA, MAGAZYNOWANIA, ROZLEWANIA, PAKOWANIA, MŁYNARSTWA, MIESZANIA PASZ, KOMUNALNE

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 71 DZIAŁALNOŚC PRODUKCYJNA NA RACHUNEK WŁASNY, Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH W ZAKRESIE PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, A ZWŁASZCZA PRODUKCJA PASZ PRZEMYSŁOWYCH DLA ZWIERZĄT GOSPODARCZYCH

WPISAĆ

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy10 91 Z PRODUKCJA PASZ PRZEMYSŁOWYCH DLA ZWIERZĄT I RYB

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI