Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 176892.
KRS 0000293374, REGON 020705630, NIP 9151737298
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-05 r.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9889/9/651]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm świadczących usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 01.62.Z (Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich).

Liczba rekordów:
3 507

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza lekarzy

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 86.2 (Praktyka lekarska).

Liczba rekordów:
134 772

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.09.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMACKIEWICZ
2.ImionaMIROSŁAW STANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBOCHO KOKOT
2.ImionaJADWIGA IZABELLA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOZIOŁKOWSKI
2.ImionaWIESŁAW WŁADYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŁUKOWIAK
2.ImionaKRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)