XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 176908.
KRS 0000052184, REGON 590566026, NIP 7721793537
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-19 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14812/9/249]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu wysokomazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie wysokomazowieckim (woj. podlaskie).

Liczba rekordów:
11 786

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu jaworskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie jaworskim (woj. dolnośląskie).

Liczba rekordów:
7 628

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.09.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ I DZIAŁA W JEGO IMIENIU. ZAWIERANIE UMÓW I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ DOKONUJE PREZES LUB WICEPREZES I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji podmiotuZAWIERANIE UMÓW I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU ZARZĄDU DOKONUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRZY CZYM ZAWSZE MUSI BYĆ PREZES LUB WICEPREZES.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.NazwiskoGRZYBEK
2.ImionaMARLENA AGNIESZKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES STOWARZYSZENIA

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES ZARZĄDU

WYKREŚLIĆ

2

Dla pozycji:

1.NazwiskoJĘDRZEJCZYK
2.ImionaAGATA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Funkcja w organie reprezentującymW-CE PREZES ZARZĄDU

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOWALCZYK
2.ImionaHENRYKA ZOFIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOTLICKA
2.ImionaAGATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)