I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 12625.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-10-26 r.
Pozycja 12625.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-10-05 r.
[BMSiG-12994/2009]

Plan Połączenia Niniejszy Plan Połączenia (zwany dalej "Planem Połączenia") został sporządzony dnia 21 września 2009 r. przez Zarządy Spółek: 1. Hyperion Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 266568 (zwana dalej "Spółką...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!