I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 12632.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-09-18 r.
Pozycja 12632.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-05-22 r.
[BMSiG-13017/2009]

Działając w trybie art. 500 § 2 k.s.h., Zarząd Realone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza plan połączenia ze Spółką Realone Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 12 września 2009 r.: 1. Spółka Realone Sp. z o.o. ("Spółka Przejmująca") jako Spółka z ograniczoną...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!