I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 12640.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-02 r.
Pozycja 12640.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-11-19 r.
[BMSiG-13041/2009]

Warszawa, dnia 30 września 2009 r. Plan połączenia Działając zgodnie z art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych, zwanego dalej "k.s.h.", Zarządy Spółek: 1. Renault Retail Group Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej "RRGW") z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 156, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!