V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 12656.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, XVI WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: XVI Ns 726/09
[BMSiG-13010/2009]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, XVI Wydział Cywilny, pod sygnaturą XVI Ns 726/09 toczy się postępowanie z wniosku Sonyi Krutz o stwierdzenie nabycia spadku po Cecylii Szelągowskiej, córce Józefa i Zofii, zmarłej 21 czerwca 2009 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Podchorążych 73 m. 5. Wzywa się wszystkich...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!