V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego

Pozycja 12658.
SĄD REJONOWY W NIDZICY, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 92/09
[BMSiG-13024/2009]

W Sądzie Rejonowym w Nidzicy, w I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie z wniosku Jarosława Juchniewicza, zam. w Nidzicy przy ul. Robotniczej 11, o sygnaturze akt I Ns 92/09, o uznanie za zmarłego Lucjana Sienickiego, syna Konstantego i Marii, urodzonego 7 stycznia 1914 r. w Młynowie, ostatnio zamieszkałego w Nidzicy przy ul. Robotniczej 11.

Sąd wzywa zaginionego Lucjana Sienickiego, aby w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.