Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 181025.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-20 r.
[KR.XII NS-REJ.KRS/11302/9/210]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu bocheńskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie bocheńskim (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
16 222

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek jawnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek jawnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
34 317

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.09.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki31.08.2009 ROK ZMIANA: § 5

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy31 10 A PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy31 62 A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 13 B PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA

WPISAĆ

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy26 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy27 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008 ROK

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta01.01.2008-31.12.2008 ROK

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2008-31.12.2008 ROK