Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 181143.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-09-01 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/17930/9/403]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
410 462

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa małopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie małopolskim.

Liczba rekordów:
547 155

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.09.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaCOLLAR TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaCOLLAR TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiJĘZELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTANISŁAWCZYK
2.ImionaMAREK ZDZISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacji17.08.2009 UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI COLLAR TEXTIL SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZED NOTARIUSZEM EWĄ KNUPLERZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 20, 31-539 KRAKÓW, DNIA 17.08.2009; REP. NR 9392/2009
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTANISŁAWCZYK
2.ImionaMAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okoliczności17.08.2009 UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI COLLAR TEXTIL SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZED NOTARIUSZEM EWĄ KNUPLERZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 20, 31-539 KRAKÓW, DNIA 17.08.2009; REP. NR 9392/2009
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE