Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 181620.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-06-25 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/11646/9/401]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm zajmujących się obróbką i usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 38.21.Z (Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne).

Liczba rekordów:
608

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.09.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość LEGNICA ulica NASIENNA nr domu 6 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica KSIĘCIA WITOLDA nr domu 49 nr lokalu 8 kod pocztowy 50-202 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiDNIA 30 LIPCA 2009 R. UCHWAŁAMI NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANYMI W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 5872/2009 PRZEZ NOTARIUSZ TERESĘ ELŻBIETĘ WOŁONIEC W KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 4, DODANO § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIE NUMERY PARAGRAFÓW: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ZMIENIONO: § 3 UST. 1, § 14 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firma"OSADKOWSKI - CEBULSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON390756661

5.Udziały posiadane przez wspólnika30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH).

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900 000 ZŁ (DZIEWIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH).

WYKREŚLIĆ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCEBULSKI
2.ImionaLESZEK JÓZEF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH).

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60 000 ZŁ (SZEŚĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH).

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego1500000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPAWLUK
2.ImionaTOMASZ ARTUR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPODYMA
2.ImionaMAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPAWLUK
2.ImionaTOMASZ ARTUR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMIŚKIEWICZ
2.ImionaKRZYSZTOF MAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCEBULSKI
2.ImionaLESZEK JÓZEF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)