Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 181770.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-12-04 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/25421/9/843]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm doradczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 70.22.Z (Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania).

Liczba rekordów:
66 054

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów wyrobów futrzarskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 14.20.Z (Produkcja wyrobów futrzarskich).

Liczba rekordów:
537

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.09.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego2005 R

1

4.Wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego2005 R MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

1

4.Wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego2006 R MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

1

4.Wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego2007 R MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

1

4.Wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego2008 R MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO