II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 1178.
EWP 289
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-953/2009]

Sygn. akt VII Ns Rej. Ew P 289 Postanowieniem z dnia 21 listopada 2008 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Ładak, po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2008 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Mariana Frądczyka, Ryszarda Walentego Jarznickiego, Zbigniewa Witaszka, o wpisanie partii...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!