Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 13879.
KRS 0000022653, REGON 016417325, NIP 5252190221
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-03 r.
[BMSiG-14341/2009]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Dtc Real Estate" SA w likwidacji sprawozdanie finansowe

Stosownie do art. 312.1 § 5 Kodeksu spółek handlowych, DTC REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000022653 w dniu 3 lipca 2001 r., której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, zawiadamia, że w dniu 14 października 2009 r. na podstawie umowy przeniesienia własności...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!