V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 1589.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-WOLI W WARSZAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 570/08
[BMSiG-1394/2009]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 570/08 toczy się z wniosku Ewy Porębskiej postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Czółnowskim, s. Stefana i Zofii, ur. 14 kwietnia 1950 r. w Warszawie, zmarłym 16 czerwca 2007 r. w Warszawie i ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie, ul. Deotymy 58 m. 24. Sąd wzywa...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!