V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 1596.
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1418/07
[BMSiG-1387/2009]

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 1418/07 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Tadzik o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności działki ewidencyjnej nr 921 o powierzchni 417 m2, położonej w Raszynie przy ul. Wysokiej 20, stanowiącej część dz. hip. 4 KW Kol. Raszyn nr 16 i 17, opisanej na mapie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!