V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 1597.
SĄD REJONOWY W LUBARTOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 491/08
[BMSiG-1401/2009]

Przed Sądem Rejonowym w Lubartowie, I Wydział Cywilny, toczy się w sprawie I Ns 491/08 postępowanie z wniosku Ryszarda Charęzińskiego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Lubartowie, obręb 7 Śródmieście, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka numer 434 o powierzchni 0,0218 ha. Dla nieruchomości tej nie jest prowadzona...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!