Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 14573.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-01-22 r.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/446/9/121]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Gorzów Wielkopolski

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie).

Liczba rekordów:
18 537

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa lubuskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie lubuskim.

Liczba rekordów:
135 912

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.01.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.Firma, pod którą spółka działa"RENEWABLES TECHNOLOGIES AND ENERGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI
2.Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica NIEMCEWICZA nr domu 41B kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki10.12.2008 R. NOTARIUSZ KATARZYNA KŁUDKA-GIEJBO KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A NR 203/2008 - AKT ZAŁOŻYCIELSKI.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDEIG ENERGIETECHNIK - INSUMMA GMBH
5.Udziały posiadane przez wspólnika250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGULA
2.ImionaRADOSŁAW JACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSERCZYŃSKI
2.ImionaKRZYSZTOF TOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLEINWEBER
2.ImionaWOLFGANG Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego340000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSERCZYŃSKI
2.ImionaKRZYSZTOF TOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 PRZYGOTOWANIE ŚRODKÓW DO WYKORZYSTANIA ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 WDROŻENIE ŚRODKÓW DO WYKORZYSTANIA ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 AKWIZYCJA LOKALIZACJI ZWIĄZANYCH ZE ŹRÓDŁAMI ENERGII ODNAWIALNEJ

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 PLANOWANIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM ENERGII ODNAWIALNEJ

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 FINANSOWANIE PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 WZNOSZENIE BUDOWLI ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 URUCHAMIANIE INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z WYKORZYSTANIEM ENERGII ODNAWIALNEJ

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 EKSPLOATACJA ENERGII ODNAWIALNEJ

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 CONSULTING ŚRODKÓW W CELU RACJONALNEGO ZUŻYCIA ENERGII

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 WDRAŻANIE ŚRODKÓW W CELU RACJONALNEGO ZUŻYCIA ENERGII

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 WPROWADZANIE INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW W CELU ZDECENTRALIZOWANIA DOSTAW ENERGII