Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 14727.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-11-03 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/117/9/256]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza przewoźników pasażerskiej żeglugi morskiej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 50.10.Z (Transport morski i przybrzeżny pasażerski).

Liczba rekordów:
276

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów słodu

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 11.06.Z (Produkcja słodu).

Liczba rekordów:
11

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.01.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaCONFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaCONFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSPERLICH
2.ImionaUWE Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDURAK
2.ImionaMAREK JACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacji26.05.2008 R. NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, WOJCIECH CENDROWSKI * JACEK KACZOROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA POZNAŃ, UL. MŁYŃSKA NR 13/8, 26.05.2008 R., REP. A NR 12171/2008.
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSPERLICH
2.ImionaUWE Ikona RSS

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okoliczności26.05.2008 R. NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, WOJCIECH CENDROWSKI * JACEK KACZOROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA POZNAŃ, UL. MŁYŃSKA NR 13/8, 26.05.2008 R., REP. A NR 12171/2008.
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE