Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 14774.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-12-29 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1092/9/789]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm faktoringowych i pośredników finansowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 64.99.Z (Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych).

Liczba rekordów:
9 704

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.01.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DEMBIŃSKIEGO nr domu 4B kod pocztowy 01-644 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SUWAK nr domu 3 kod pocztowy 02-676 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGEBLER
2.ImionaGRZEGORZ PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLUC - DEGUEL
2.ImionaJEAN Ikona RSS

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBRUGMAN
2.ImionaBAS Ikona RSS

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPORĘBSKA BURCZYN
2.ImionaAGNIESZKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDE CORTA
2.ImionaPIERRE Ikona RSS

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaVANDEPLASSCHE
2.ImionaBEA Ikona RSS

Rubryka 3. Prokurenci

WPISAĆ

1

1.NazwiskoURBALA
2.ImionaJOANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY: ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM