Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 14956.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-12-21 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/912/9/59]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
431 561

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza ośrodków doskonalenia zawodowego, korepetytorów i organizatorów szkoleń BHP

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 85.59.B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane).

Liczba rekordów:
34 032

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.01.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaSATQUESTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaSATQUESTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSAENZ GOMEZ
2.ImionaYOLANDA Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDY
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMELGUIZO AGUILERA
2.ImionaMARIA FLOR PETRA Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacji25.11.2008 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25.11.2008 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.11.2008 R. NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KĘDZIERSKI, WOJCIECH SZCZYPKOWSKI SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 16750/2008
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWIERCIŃSKI
2.ImionaZDZISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okoliczności25.11.2008 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25.11.2008 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.11.2008 R. NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KĘDZIERSKI, WOJCIECH SZCZYPKOWSKI SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 16750/2008
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE