Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 15048.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-03-07 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/244/9/117]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów parkietów podłogowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 16.22.Z (Produkcja gotowych parkietów podłogowych).

Liczba rekordów:
583

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
10 654

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.01.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki06.10.2008 R., REP. A NR 15.511/2008, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA, OS. NA MURAWIE 12, 61-655 POZNAŃ, ZMIANA § 8 I § 9 STATUTU SPÓŁKI.

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego600000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego1200020,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji60000

WPISAĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji120002

WYKREŚLIĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego600000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego1200020,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

WPISAĆ

1

1.Nazwa serii akcjiSERIA C
2.Liczba akcji w danej serii60002
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane60.002 AKCJI SERII C UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE: A) NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY, B) KAŻDEJ AKCJI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO DYWIDENDY PRZEWYŻSZAJĄCEJ O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZYPADAJĄCĄ NA AKCJE NIEUPRZYWILEJOWANE, C) KAŻDEJ AKCJI PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO POKRYCIA Z MAJĄTKU SPÓŁKI POZOSTAŁEGO PO ZASPOKOJENIU LUB ZABEZPIECZENIU WIERZYCIELI W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI.