Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 15072.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-02-24 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1190/9/88]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm zarządzających nieruchomościami

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 68.32.Z (Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie).

Liczba rekordów:
181 017

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółdzielni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółdzielni zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
16 257

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.01.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielniZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SBM "NADZIEJA" W DNIU 31.03.2008 R.: § 2 UST. 1; § 3 UST. 2 I 3; § 4 UST. 2 PKT A, C, D ORAZ E; § 4 DODAJE SIĘ UST. 3; § 6 PKT 1; § 6 DODAJE SIĘ PKT 8, 9 I 10; § 10 PKT 3; § 10 DODAJE SIĘ PKT 4; § 12 PKT 1 I 2; § 13 UST. 1, 2 I 3; § 14 UST. 1 I 4; PARAGRAFY: 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 58; 59; 65 I 66.

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielniZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoCAŁKA
2.ImionaJOLANTA ALICJA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

2

1.NazwiskoDRYSZEL
2.ImionaANDRZEJ JERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaAFFRE
2.ImionaJOANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJEMIELITY
2.ImionaMONIKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 32 A BUDOWANIE I NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKANIOWYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH.

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 32 B BUDOWANIE I NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKANIOWYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH.

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 32 A PROWADZENIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM I DOMAMI MIESZKALNYMI PRZEJĘTYMI W ADMINISTRACJĘ.

WPISAĆ

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 17.12.2008 okres 01.01.2007 - 31.12.2007

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2007 - 31.12.2007

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółdzielni lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2007 - 31.12.2007