Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1952.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-12-28 r.
[BMSiG-1787/2009]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 28.12.Z (Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego).

Liczba rekordów:
422

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza archiwów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 91.01.B (Działalność archiwów).

Liczba rekordów:
372

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki pod nazwą "IMPRE - POLAND" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 2.01.2009 r. postanowiono rozwiązać Spółkę i otwarto jej likwidację w dniu 2.01.2009 r. Wzywa się wierzycieli, aby zgłaszali swe wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia pod adresem siedziby Spółki, w Rzeszowie,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!