Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1959.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-02-06 r.
[BMSiG-1836/2009]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza browarów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 11.05.Z (Produkcja piwa).

Liczba rekordów:
347

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów odzieży dzianej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 14.3 (Produkcja odzieży dzianej).

Liczba rekordów:
2 015

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Uchwałą z dnia 2 lutego 2009 r. Zgromadzenie Wspólników EMES DEV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 250412, postanowiło rozwiązać Spółkę i otworzyć jej likwidację.

W związku z tym likwidator wzywa wierzycieli Spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia pod adresem siedziby Spółki: ul. Włodarzewska 51E, 02-384 Warszawa.