V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 2013.
SĄD REJONOWY W GORLICACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 839/08
[BMSiG-1843/2009]

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 839/08, toczy się sprawa z wniosku Jadwigi Kuźniar i Władysława Szczepanika o stwierdzenie, że wnioskodawcy Jadwiga Kuźniar i Władysław Szczepanik nabyli przez zasiedzenie z dniem 1.01.1985 r. po 1/2 części prawo własności nieruchomości położonej w Gorlicach, stanowiącej działkę...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!