V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 2016.
SĄD REJONOWY W PŁOCKU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1172/08
[BMSiG-1857/2009]

W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 1172/08 z wniosku Jadwigi Paskudy i Władysława Paskudy o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej udziału wynoszącego 1/2 (jedna druga) części nieruchomości położonej w Płocku-Radziwiu, ul. Krakówka 9, nr ewidencyjny 1337, o...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!