V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 2018.
SĄD REJONOWY W CHRZANOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 922/06
[BMSiG-1872/2009]

Sąd Rejonowy w Chrzanowie zawiadamia, że w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 922/06 z wniosku Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Chrzanowie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Płazie, objętej wykazem hipotecznym Lwh 560 gm. kat. Płaza, składającej się m.in. z działki nr 3305 (dawne ozn. 427),...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!