V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 2019.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY W KRAKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1918/08/K
[BMSiG-1866/2009]

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, w I Wydziale Cywilnym, toczy się pod sygn. akt I Ns 1918/08/K postępowanie z wniosku Bronisławy Wrońskiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.Wnioskodawca wniósł o stwierdzenie nabycia przez niego przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej przy Krzeszowicach,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!