V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 2020.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 2354/08
[BMSiG-1875/2009]

Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Wiesława Świętosławskiego z udziałem Haliny Wiśniewskiej, Bogdana Wasiaka, Henryka Wasiaka, Jolanty Musiała, Teresy Wasiak i Zbigniewa Wasiaka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy nieruchomości położonej w Łodzi przy ul....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!