Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 2024.
SĄD REJONOWY KATOWICE-ZACHÓD W KATOWICACH, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 1131/08/Z
[BMSiG-1810/2009]

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. II Ns 1131/08/Z toczy się postępowanie z wniosku ING Banku Śląskiego SA w Katowicach o umorzenie zaginionego weksla. Przedmiotem sprawy jest blankiet wekslowy, częściowo wypełniony, o treści następującej:
"Bydgoszcz, dnia 28 marca 2000 r. Na (suma wekslowa cyfrą). Dnia_zapłacę/cimy bez protestu za ten własny weksel na zlecenie Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w Katowicach sumę:_(suma wekslowa słownie) Płatny w_ Kredytobiorca/y".

Opatrzony podpisem Stanisława Żołnowskiego.

Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla, aby w terminie sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i okazali go, gdyż w przeciwnym razie weksel ten może zostać umorzony.