V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 2026.
SĄD REJONOWY W PRZEMYŚLU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 911/08
[BMSiG-1809/2009]

Przed Sądem Rejonowym w Przemyślu, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 911/08 z wniosku Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Warszawie zostało wszczęte postępowanie o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego na zlecenie wnioskodawcy przez uczestniczkę Sabinę Majcher w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wnioskodawcy mogących wyniknąć...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!