V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 2029.
SĄD REJONOWY W TARNOBRZEGU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 778/08
[BMSiG-1789/2009]

Przed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu toczy się postępowanie z wniosku Stefana Strycharza i Zofii Strycharz o uregulowanie na ich rzecz własności działki ew. nr 771/2 położonej w Tarnobrzegu, obręb Zakrzów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych po Stanisławie Michalskim, Adamie Banuchu, by w terminie 3 miesięcy od...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!