V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora

Pozycja 2163.
SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1317/08
[BMSiG-1990/2009]

W Sądzie Rejonowym w Nowy Sączu w sprawie o sygn. akt I Ns 1317/08 o podział majątku wspólnego ustanowiony został dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Tadeusza Janisza, ostatnio stale zamieszkałego w Nowym Sączu przy ul. Brenerów 14, kurator w osobie adwokata Janusza Ładosia z Kancełarii Adwokackiej w Nowym Sączu, ul. Lwowska 4.