II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Zmiany

f) Partie polityczne

Pozycja 7788.
EWP 148
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-7512/2010]

Sygn. akt VII Ns Rej Ew Pzm 21/10 Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Marietta Kacperska, po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2010 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku partii politycznej Liga Obrony Suwerenności z siedzibą w Gdańsku o wpisanie zmian,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!