V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 8421.
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 54/10
[BMSiG-8121/2010]

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 54/10 toczy się postępowanie z wniosku Ireny Deptuły i Janiny Adamczyk o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 216/1, o powierzchni 888 m2, oraz 216/2 o powierzchni 262 m2 położone w Nowych Grocholicach przy ul....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!