V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 10175.
SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 200/10
[BMSiG-9950/2010]

W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie, w I Wydziale Cywilnym, w sprawie I Ns 200/10 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Pomoryn o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Goździewskiej, c. Leona i Jadwigi z d. Gapkowskiej, zmarłej 25 sierpnia 2008 r. w Ciechanowie, ostatnio stale zamieszkałej w Ciechanowie. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!