V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 10184.
SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 164/10
[BMSiG-9909/2010]

Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach toczy się sprawa z wniosku Małgorzaty Szczypińskiej i Marka Szczypińskiego o stwierdzenie, że: a) Henryka Szczypińska nabyła z dniem 1 stycznia 1980 r. przez zasiedzenie udział wynoszący 1/2 we współwłasności nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ul. Waryńskiego 103, o powierzchni 0,0021 ha, oznaczonej w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!