Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 11391.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-03 r.
[BMSiG-11225/2010]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza hurtowni obrabiarek

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 46.62.Z (Sprzedaż hurtowa obrabiarek).

Liczba rekordów:
452

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów materiałów wybuchowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 20.51.Z (Produkcja materiałów wybuchowych).

Liczba rekordów:
39

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd Autonika Holding S.A. w Rzeszowie (nr 0000024980 KRS) na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 października 2010 r., godz. 1000, w siedzibie Autonika Holding S.A. w Rzeszowie, ul. Rejtana 67. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!