V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 11406.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 113/08
[BMSiG-11202/2010]

Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi toczy się sprawa I Ns 113/08 z wniosku INVEST BANK S.A. w Warszawie Wydział w Poznaniu z udziałem Wiolety Piątkowskiej, o stwierdzenie nabycia spadku po Bożennie Piątkowskiej zmarłej 11 marca 2006 r. w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi przy ul. Wschodniej 20 m. 13. Sąd wzywa, aby spadkobiercy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!